Fysiikan mittausmenetelmät (FYS2007), 5op, syksy 2023

Luennoitsijat:

Prof. Edward Hæggström, edward.haeggstrom (at) helsinki.fi

Prof. Ari Salmi, ari.salmi (at) helsinki.fi

Assistentit:

M.Sc. Juha Sulo, juha.sulo (at) helsinki.fi

B.Sc. Felix Sundblad, felix.sundblad (at) helsinki.fi

B.Sc. Johannes Schavikin, johannes.schavikin (at) helsinki.fi

Marika Sirkka, marika.sirkka (at) helsinki.fi

Kysymyksiin vastaa Felix Sundblad.

Kurssin sisältö:

Ajankohta opintojen ajoitusmallissa: 2. vuosi

Esitiedot: Fysiikan perusopinnot (25 op), erityisesti sähkömagnetismi kannattaa kerrata, lukiomatematiikka, kompleksilukujen peruslaskutoimitukset sekä Tieteellinen laskenta I ovat myös hyödyllisiä.

Sisältö: Kurssilla käydään läpi mittaamisen tekniikkaa ja teoriaa sisältäen metrologiaa (:=mittaustiedettä), perusmittalaitteet, mittausjärjestelmät, anturitekniikkaa, analogiset suodattimet, signaalin siirto ja näytteistys, erilaisiavirhelähteitä ja tulosten virheenkäsittely. Kurssi kuuluu aineopintojen pakollisiin kursseihin. Kurssin tietoja pystyy hyödyntämään aineopintojen laboratoriotöissä.

Loppukoe

Aika ja paikka: Ti (24.10.) klo 9-13, Chemicum A129

Koe perustuu sekä luennoilla että laskuharjoituksissa käytyihin aiheisiin. Käsitteet, keskeiset (fysikaaliset ja metrologiset) konseptit ja laskuharjoitustehtävät kannattaa kerrata hyvin. Kokeeseen saa tuoda oman laskimen, mutta ei omia muistiinpanoja (tai ‘lunttilappua’), keskeiset kaavat annetaan tenttipaperin yhteydessä

Koealue: Luennoilla käydyt aiheet ja laskuharjoitukset.

Kurssin arvostelu: 1/3 laskuharjoituksista, 2/3 koepisteistä

Laskuharjoituspisteistä tulee saada 50%, jotta opiskelija voi osallistua loppukokeeseen

Jos opiskelija jättää palauttamatta palautustehtäviä (edes tyhjän paperin) 2 kertaa, hänen oikeutensa osallistua kurssikokeeseen mitätöidään.

Laskuharjoitukset

Joka viikko palautetaan laskuharjoitustehtävät, tai vähintään tyhjä paperi, jossa on opiskelijan nimi ja opiskelijanumero. Kurssin harjoitustehtävät palautetaan sähköisesti PDF-muodossa Google Classroomiin.

Pisteytys: 3 pistettä/palautustehtävä. Oikean ratkaisun esittämisestä laskuharjoituksissa saa 2 pistettä, ja puutteellisesta ratkaisusta saa 1 pisteen.

Ajankohtaista:

Luento ti 10.10 peruttu

Oskilloskooppidemo luennolla 17.10.

– Demoon osallistumisesta jaossa lisäpisteitä

Laskarit 19.10 peruttu

Loppukoe: Ti (24.10.) klo 9-13, Chemicum A129

Luennot:

Ti 12.15 – 14.00, Physicum E207

Ke 10.15 – 12.00, Physicum E207

Mahdollisilla etäluonnoilla:

Meeting ID: 685 1502 7137
Passcode: 065760

Laskuharjoitukset:

Ti 16.15-18.00, D117

Ke 12.15 – 14.00, D117

To 14.15 – 16.00 D104 (28.9. alkaen)

Pe 14.15-16.00, D117

Kirjallisuutta

M. Sayer, A. Mansingh: Measurement, Instrumentation and Experiment Design in Physics and Engineering, Prentice-hall Of India 2005.

J. P. Bentley: Principles of Measurement Systems, Pearson Prentice Hall; 4 edition (January 2005).

Aaltonen, Kousa, Stor-Pellinen: Elektroniikan perusteet, uusin painos, Limes ry.

K. Silvonen, Elektroniikka ja puolijohdekomponentit, Otatieto 2009.

Verkkosivuja, joista löytyy tietoa elektroniikasta:

HyperPhysics on Georgia State Universityn ylläpitämä fysiikan, kemian ja matematiikan sivusto, joka sisältää myös elektroniikan esimerkkejä.

Jännitejako

Khan Academy

Kanavatransistorit

Datasheets: 2n4416 Calogic

Operaatiovahvistimet

Analog dialogue Noise

Filter Design in Thirty Seconds (Texas Instruments)

Digitaalielektroniikka

Digital vs Analog (How Stuff Works)

Logic Selection Guides (Texas Instruments)

ASIC World Directory – Digital (K-Maps, Quine-McCluskey minimization)

Phase-Locked Loop

Switch capacitor kytkentöjä

Switched Capacitor Circuits

Switched Capacitor Filter Solutions

AD- ja DA-muuntimet

ADC and DAC glossary

Analog to digital converter (Wikipedia)

Muita linkkejä

Datasheet Catalog

LTspice

Watcom C/C++, Fortran kääntäjä