University homepage | Suomeksi | På svenska | In English

Fysiikan mittausmenetelmät 5 op (FYS2007), syksy 2017

Fysiikan mittausmenetelmät 5 op (FYS2007), syksy 2017

 

Luennoitsija: Prof. Edward Hæggström, edward.haeggstrom(at)helsinki.fi

Assistentit

M.Sc. Axi Holmström, axi.holmstrom(at)helsinki.fi

Risto Vänskä, risto.vanska(at)helsinki.fi

Teemu Nurminen, teemu.nurminen(at)helsinki.fi

 

Kysymyksiin vastaa Axi Holmström.

 

Sivu päivitetty 24.11.2017


Ajankohtaista:

Kurssin arvosanat on annettu. Jos opiskelijanumero puuttuu listalta, tenttioikeutta ei ollut, edes lisätehtävillä. Arvosanat löytyvät täältä.

Lisätehtäviä: Kaikilla kurssin opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä lisätehtäviä ja palauttaa ne viimeistään 21.11.2017 23:59 mennessä kurssin palautuslokeroon Physicumin 2. kerroksessa tai sähköpostilla Axille. Lisätehtävistä saadut pisteet ovat ylimääräisiä ja täysin oikein lasketut lasketaan mukaan kurssin aikana täysin oikein laskettuihin, eli lisätehtävillä voi saavuttaa kurssisuoritukseen vaadittuja 50 % laskuharjoituspisteistä tai 10 täysin oikein laskettua palautustehtävää. Tehtävät löytyvät täältä.

Laskuharjoituspisteet ennen tenttiä: Exercisepoints

Perjantaina ilmoitetaan kurssin laskuharjoituspisteet. Lisätehtäviä on mahdollista tehdä riittävän pistemäärän saamiseksi. Ne, joiden pistemäärä ei riitä, voivat mennä tenttiin mutta eivät voi saada kurssisuoritusta ennen kuin tarvittava pistemäärä ylittyy. Lisätehtävät annetaan tentin jälkeen.

Mallivastaukset laskuharjoitus 1-5:een lisätty. Mallivastaukset laskuharjoitus 6:lle lisätään perjantaina viimeisen laskuharjoitustilaisuuden jälkeen.

Luento to 5.10. peruttu!

Laskuharjoitusassistentit pitävät Harjoitus 3:n laskuharjoitustilaisuuksia seuraavasti: Ti 16-18 Risto Vänskä, Ke 12-14 Risto Vänskä, Ke 14-16 Teemu Nurminen, Pe 14-16 Axi Holmström

Laskuharjoitus 3 lisätty.

Viikon 37 harjoitusryhmät Ke 14-16 ja Pe 14-16 pidetään etänä connect.funet.fi palvelun kautta (https://connect.funet.fi/fymitt/).

Toinen laskuharjoitus lisätty.

Ensimmäinen laskuharjoitus lisätty. Ensimmäiset palautustehtävät palautettava 7.9. klo. 16:00 mennessä!

Ensimmäinen luento tiistaina 12.9.!!!

 


Luentoajat:

Ti 12-14, sali E204

To 12-14, sali E204

Luentomateriaali


Harjoitustehtävät:

 

 


Harjoitusryhmät

Ti 16-18, sali D106, Axi Holmström

Ke 12-14, sali D104, Risto Vänskä

Ke 14-16, sali E206, Risto Vänskä

Pe 14-16, sali D106, Teemu Nurminen

 


Loppukoe:

 Loppukoe tiistaina 24.10. klo. 9-13. Sali D101, Physicum.

Tenttiin saa tuoda vain laskimen ja kirjoitusvälineet. Tärkeimmät kaavat löytyvät kysmyspaperista.

 

Koealue:

Luennoilla käydyt aiheet ja laskuharjoitukset.

Kurssin arvostelu:

Kurssiarvosanasta 1/3 muodostuu laskuharjoituspisteistä.

Joka viikko palautetaan 3 laskuharjoitustehtävää, tai vähintään tyhjä paperi, jossa on opiskelijan nimi ja opiskelijanumero. Laskuharjoitustilaisuuksien yhteydessä merkitään listaan tehdyt tehtävät kahdesta muusta laskuharjoitustehtävästä.

Pisteytys: 3 pistettä/palautustehtävä, 1 piste tai 2 pistettä/taulutehtävä. Oikean ratkaisun esittämisestä saa 3 pistettä, ja puutteellisesta ratkaisusta saa 1 pisteen.

Laskuharjoituspisteistä pitää saada 50% tai pitää palauttaa 10 täysin oikein laskettua palautustehtävää jotta voi osallistua loppukokeeseen.

Palautus 2. kerroksen lokeroon (opetuslaboratorion aulassa) viimeistään edeltävänä torstaina klo 16:00 mennessä. Jos opiskelija jättää palauttamatta palautustehtäviä (edes tyhjän paperin) 2 kertaa, hänen oikeutensa osallistua kurssikokeeseen mitätöidään.

Loput arvosanasta määräytyy koepisteiden perusteella.

Kurssin sisältö:

Kesto: Luennot 12.9.2017 – 19.10.2017

Ajankohta opintojen ajoitusmallissa: 2. vuosi

Esitiedot: Fysiikan perusopinnot (25 op), erityisesti sähkömagnetismi ja sähködynamiikka kannattaa kerrata

Sisältö: Kurssilla käydään läpi perusmittalaitteet, mittausjärjestelmät, erilaisia virhelähteitä ja tulosten virheenkäsittely. Kurssi kuuluu aineopintojen pakollisiin kursseihin.
Kurssin tietoja pystyy hyödyntämään aineopintojen laboratoriotöissä.

Suoritustapa: Harjoitukset ja loppukoe

Kirjallisuus:

M. Sayer, A. Mansingh: Measurement, Instrumentation and Experiment Design in Physics and Engineering, Prentice-hall Of India 2005 (kurssikirja).

J. P. Bentley: Principles of Measurement Systems, Pearson Prentice Hall; 4 edition (January 2005).

Luentojen tukena voidaan käyttää mm. kirjaa Aaltonen, Kousa, Stor-Pellinen: Elektroniikan perusteet, uusin painos, Limes ry.

K. Silvonen, Elektroniikka ja puolijohdekomponentit, Otatieto 2009.


Linkkejä

 

Verkkosivuja, joista löytyy mukavasti tietoa elektroniikasta:

HyperPhysics on Georgia State Universityn ylläpitämä fysiikan, kemian ja matematiikan
sivusto, joka sisältää myös elektroniikan esimerkkejä.


Kanavatransistorit

Datasheets: 2n4416 Vishay , Calogic

 

Operaatiovahvistimet

Analog dialogue Noise

Filter Design in Thirty Seconds (Texas Instruments)

 

Digitaalielektroniikka

Digital vs Analog (How Stuff
Works)

Logic Selection Guides (Texas Instruments)

ASIC World Directory – Digital
(K-Maps, Quine-McCluskey minimization)

Phase-Locked Loop

 

555 ajastinpiiriin liittyen

555 Timer Tutorials

Switch capacitor kytkentöjä

Switched Capacitor Circuits

Switched Capacitor Filter Solutions

Basic Introduction FIlters – Active, Passive, and Switched-Capacitor

AD- ja DA-muuntimet

ADC and DAC glossary

Analog to digital converter (Wikipedia)

 

Muita linkkejä

Datasheet Catalog

LTspice

Watcom C/C++, Fortran kääntäjä