University homepage | Suomeksi | På svenska | In English

Elektroniikka I 2017 kurssin lopputyö

Elektroniikka I kurssin lopputyö

Päivitetty 30.10.2017

Työn tarkoitus on tutustuttaa opiskelijat käytännön elektroniikkasuunnitteluun ja valmistukseen. Valmiita työvaihtoehtoja on seitsemän. Jos ryhmää kiinnostaa simuloida ja rakentaa jokin muu kytkentä, kysykää asiaa assistenteilta. Työ suoritetaan pienryhmissä (2-3 opiskelijaa) 7.12. – 16.12. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

 

Ajankohtaista:

Yleisiä ohjeita

Aikataulu:

Deadline Työvaihe
20.11.2017 Ryhmät ja lopputyön aihe ilmoitettava assistenteille.
4.12.2017 Lopputyön simulaation palautus.
7.12.2017 – 16.12.2017 Lopputyön rakentaminen ja testaus.
18.12.2017 Lopputyön raportin palautus.

Piiri mitoitetaan ja simuloidaan etukäteen seuraavasti:

– Sallen-Key -suotimien tapauksessa valitse rajataajuus/rajataajuudet.

– All-pass -suotimen tapauksessa valitse taajuus, jolla haluat 90 asteen vaihesiirron.

– Colpittsin ja Hartleyn oskillaattoreiden tapauksessa perehdy oskillaattoripiirin toimintaan ja valitse resonanssitaajuus.

Käytettävissä on vastuksia sarjasta E24 (1 ohm – 10 Mohm), kondensaattoreita sarjasta E6 (1 pF – 100 uF) ja keloja sarjasta E6 (100nH – 1 mH).

Simulointiin käytetään Linear Technologyn LTspice IV -ohjelmaa. Ohjelma on vapaasti saatavilla LT:n kotisivuilta:http://www.linear.com/designtools/software/. LTSpice IV on varsin helppokäyttöinen, mutta tutustumiseen kannattaa varata aikaa. Ohjelmaa voi käyttää työasemilla suoraan muistitikulta. Piirien kytkentäkaaviot ovat nähtävillä alla. TL071-operaatiovahvistimen SPICE-mallin saat seuraavasta linkistä: TL071. Kopioi tiedosto TL071.sub LTspicen kansioon \lib\sub ja TL071.asy kansioon \lib\sym sekä lisää schemaan SPICE-directive “.include TL071.SUB”.

Simulaatio palautetaan assistenteille tarkastettavaksi 4.12. mennessä.

Assistentit valmistavat piirilevyt, jolloin opiskelijoiden tehtäväksi jää levyjen juottaminen ja testaus. Työstä kirjoitetaan lyhyt (enint. 2 sivua) raportti, jossa käydään läpi piirin toiminta, testauksen tulokset ja verrataan tuloksia simulaatioon. Raportti pitää palauttaa viimeistään 18.12. assistenteille.

Työ pyritään suorittamaan kahden tunnin aikana, ja jokaisena kertana rakentamaan mahtuu kaksi ryhmää. Työhön ilmoittautuminen tulee esille myöhemmin. Lopputyö rakennetaan opiskelijalaboratoriossa huoneessa A209.

Lopputyöaiheet:

Sallen-Key alipäästösuodin Kytkentäkaavio
Sallen-Key ylipäästösuodin Kytkentäkaavio
Sallen-Key kaistanpäästösuodin Kytkentäkaavio
Sallen-Key kaistanestosuodin Kytkentäkaavio
All-pass -suodin
Kytkentäkaavio
Hartleyn oskillaattori
Kytkentäkaavio
Colpittsin oskillaattori
Kytkentäkaavio